Finansmarknaden i Sverige

Finansmarknaden i Sverige

Ofta förknippas finansmarknaden med kostymklädda män och kvinnor som klickar på siffror, listor och rader med oförståeliga förkortningar. Idag är det inte så, utan finansmarknaden har blivit tillgängligare och framförallt mer lättförståelig. Rent traditionellt innebär finansmarknaden de ekonomiska aktiviteter som banker, försäkringsbolag och bostadsinstitut jobbar med. Deras jobb berör alla konsumenter på olika sätt. Förvaltning av pengar, pensioner, aktieköp, inköp av hus, lån till studier, försäkringar av personliga ägodelar och mycket, mycket mera. Tiderna har förändrats från att endast ha banken att förlita sig på till att det numera finns möjligheter via internet till att själv jobba med sina investeringar, aktieköp och lånförhandlingar.

Finansmarknaden för landet Sverige

 

Idag är den finansiella marknaden otroligt tillgänglig för alla. De stora företagen försöker påverka efter sina ofta globala behov och jämför mycket med länderna de handlar med på olika sätt. Den privata konsumenten ser framför allt de räntor som bankerna handhar när man lånar pengar för privata investeringar. Överst finns det finansiella rådet och Sveriges riksbank som har de stora siffrorna för hela landet Sverige i både ett internationellt och nationellt perspektiv. Här hamnar regeringens budgetförslag två gånger om året, under vår och höst. Denna ligger till grund för Riksbankens arbete kring styrräntor, finansiella möjligheter och vinstnivåer. Här hittar man och kan följa prognoser och utfall för flera år.

Mål för den svenska finansmarknaden

Målen för den svenska finansmarknaden är att skapa en stabil ekonomi där behoven för både företag och samhällets invånare balanseras och utvecklas. För konsumenten ska det finnas ett stark skydd för de privata investeringar och lån man gör hos finansinstituten. Att bidra till en hållbar utveckling är en stark målbild för finansmarknaden. En utveckling som står ut med svängningar i den globala ekonomin men håller sig stabil för att investerare ska våga satsa på långsiktiga investeringar. Tredje målet är att svenska statens finanser ska nyttjas effektivt, ett mål som de olika regeringarna har mest möjlighet att påverka genom att genomföra olika reformer på statens bekostnad.